Total attendance at Jade Buddha world tour to date:
 (as at 20 February 2017)
1 1 1 6 3 1 1 1

Hình Ảnh Triển Lãm đã qua

Hiển thị # 
# Tiêu đề Ngày đăng Lượt xem
31 Photos of Jade Buddha in Luzern, Switzerland (November 5-13, 2011) 03 Tháng 12 2011 10006
32 Jade Buddha in Marseille, France (November 19-27, 2011) 03 Tháng 12 2011 9681
33 Linh Thuu Nun Temple (2 - 10 July 2011) 16 Tháng 11 2011 9837
34 Khuong Viet Temple, Norway (4 Aug - 10 Aug 2011) 16 Tháng 11 2011 9779
35 Chua Phat Quang, Sweden (13 Aug - 21 Aug 2011) 16 Tháng 11 2011 9612
36 Chapiteaux at the Esplanade Proximite Hubert - Hoa Nghiem Pagoda (15 – 30 October 2011) 16 Tháng 11 2011 9507
37 Minh Dang Quang Meditation Center (17 Sep - 9 Oct 2011) 14 Tháng 10 2011 10445

Page 2 of 2

Go to top