ปาฐกถาธรรม

Phrakhru Phawananuwat's Speech in English

พระพุทธศานติธรรม
พระพุทธศานติธรรม เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดที่แกะหลักจากหยกเขียวทั้งก้อน องค์พระมีขนาดความสูง 2.60 ม. ประดิษฐานอยู่บนบัลลังค์ที่แกะสลักจาก หินหยกขาวอาลาบาสเตอร์ ขนาดความสูง 2.00 ม. น้ำหนักเฉพาะองค์พระ คือ 4.50 ตัน ประเมินมูลค่าไว้ที่ 5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ด้วยขนาดขององค์พระและความงามในด้านพุทธศิลป์ ทำให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อีกชิ้นหนึ่งของโลก โดยองค์พระได้ถูกแกะสลักจากก้อนหินหยกคุณภาพยอดเยี่ยม "Polar Pride” ที่ขุดพบจากเหมืองในแคนาดา ในปี คศ. 2000


หยกแห่งขั้วโลก สุดยอดคุณภาพของ เนฟไฟรท์
ในปี คศ. 1990 ได้มีการขุดค้นพบหยกคุณภาพชั้นดีบริเวณชายแดนทางตอนใต้ของรัฐยูคอน ประเทศแคนาดา คุณภาพของหยก เขียวสดใส เป็นประกายงดงามกว่าที่ผ่านๆ มา จึงได้ขนานนามตามแหล่งที่ค้นพบว่า "Polar Jade” (หยกแห่งขั้วโลก)
และภายหลังการตรวจสอบทางด้านธรณีวิทยาพบว่า หยกชนิดนี้มีความแกร่งกว่า หยก เนฟไฟรท์ ที่ค้นพบในอดีตที่ผ่านมา ความเป็นประกายเขียวสดใส เงางาม ทำให้เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วเพื่อนำไปใช้ในรูปแบบของอัญมณีสำหรับเครื่องประดับ หรือ ศิลปะในการแกะสลักรูปแบบต่างๆ และด้วยความที่หายาก ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่ายังไม่มีการค้นพบเพิ่มเติม

ความภูมิใจจากขั้วโลก การค้นพบแห่งสหัสวรรษ
ในปี คศ. 2000 วงการอัญมณีทั่วทั้งโลก ตื่นเต้นกับข่าวของการค้นพบหินก้อนหยกขนาดใหญ่ คุณภาพ "Polar Jade” โดยหินหยกก้อนนี้มีน้ำหนักถึง 18 ตัน และได้ถูกขนานนามว่า "ความภูมิใจจากขั้วโลก" และตอกย้ำด้วยว่า "เป็นการค้นพบในรอบพันปี"

เฟรด วอร์ด นักเขียนและนักอัญมณีศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงได้บันทึกเก่ียวกับ Polar Pride ไว้ในหนังสือ “Jade” ผลงานของนักเขียนท่านนี้ว่า "ไม่ต้องสงสัยเลยว่า นี่เป็นการค้นพบหินหยกคุณภาพอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดในช่วงชีวิตของผม และบางทีอาจจะเป็นในรอบพันปี ไม่ต้องอ้างอิงทางด้านธรณีวิทยาให้ยุ่งยาก สามารถกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่ยากยิ่งที่จะบังเกิดขึ้น"

เอียน กรีน และ พระลามะ โซปา รินโปเช
คุณ เอียน กรีน ได้เห็นก้อนหินหยก “Polar Pride” นี้ที่เมืองแวนคูเวอร์ ในปี คศ. 2003 และได้บอกเล่าถึงหยกก้อนนี้ให้พระลามะท่านนี้ในฐานะลูกศิษย์ต่ออาจารย์ ท่านลามะได้นิมิตเห็นว่า ความภาคภูมิใจแห่งขั้วโลก น่าจะกลายเป็นองค์พระปฏิมา ที่จะ "ส่องประกายเจิดจรัสให้กับโลกใบนี้" และในวันถัดมาท่านได้กล่าวกับคุณกรีนว่า "จงแกะสลักหินหยกนี้เป็นองค์พระพุทธรูป เพื่อเป็นสักการะวัตถุ และเป็นสมบัติของมนุษยชาติสืบไป"

จำลองแบบจาก องค์พระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลก
พระพุทธเมตตา ที่ประดิษฐานในพระสถูปศรีมหาโพธิ โพธิคยา อินเดีย เป็นองค์ต้นแบบขององค์พระพุทธรูปหยก พระพุทธศานติธรรม สาเหตุที่เลือกองค์พระพุทธเมตตา เป็นองค์ต้นแบบก็เพราะว่าเป็นพระพุทธรูปที่ชาวพุทธทั่วโลกรู้จัก เป็นอย่างดีและเกี่ยวเนื่องกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยได้รับอนุญาติเป็นกรณีพิเศษจาก คณะกรรมการมหาโพธิ โพธิคยา ให้ช่างภาพได้บันทึกภาพองค์พระอย่างละเอียด สำหรับปฏิมากร และช่างแกะสลักที่จะได้จำลององค์พระให้ใกล้เคียงอย่างที่สุด

ช่างแกะสลักหยกผู้ชำนาญการชาวไทย
หลังจากสีบเสาะค้นหาช่างฝีมือไปทั่วโลก ในที่สุด คุณกรีน ก็ได้ตัดสินใจทำการคัดเลือก โรงงานแกะสลักหยกที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย บ.หยกทองทวี จำกัด ที่มีที่ตั้งอยู่ที่ อ.แม่สาย เชียงราย เป็นผู้รับผิดชอบแกะสลักองค์พระหยก พระพุทธศานติธรรมนี้ และผลงานชิ้นนี้ได้สะท้อนถึงความยอดเยี่ยมในด้านเชิงช่างของชาวไทย

ความสำเร็จระดับโลก
องค์พระพุทธศานติธรรม ประสบความสำเร็จในระดับโลกในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ คือหินหยก คุณภาพอัญมณี ขนาดใหญ่ นน. 18 ตัน ที่ค้นพบในปี 2000 ที่ประเทศแคนาดา องค์พระจำลองจาก องค์พระพุทธเมตตา ที่โพธิคยา ประเทศอินเดีย ปฏิมากรชาวออสเตรเลีย และ ชาวไทย ได้ช่วยกันปั้นองค์ต้นแบบ ก่อนที่จะแกะสลักด้วยช่างชาวไทย พระพักตร์ขององค์พระหยก ได้ถูกระบายสีทองโดย ศิลปินชั้นครูชาว เนปาล และในปัจจุบันนี้ องค์พระพุทธศานติธรรม กำลังจาริกแสวงบุญรอบโลก ซึ่ง ณ ขณะนี้ได้เดินทางไปประดิษฐานตามเมืองต่างๆ แล้วกว่า 50 เมือง ทั้งใน เอเซีย ออสเตรเลีย อเมริกาเหนือ และ ยุโรป

ห้าปีของการดำเนินการ
หลังจากเสียงโทรศัพท์ทางไกล จาก Cheyenne Sun Hill ในแคลิฟอร์เนีย ประมาณปี คศ. 2003 ได้ดังขึ้น ตลอดระยะเวลาห้าปีนับจากนั้นเป็นต้นมา คุณกรีน ได้อุทิศตนในการระดมทุนเพื่อชำระค่ามัดจำวัตถุดิบ "Polar Pride” ในการคัดเลือกช่างแกะสลักหยก ทำการจัดส่งก้อนหินหยกไปเมืองไทย เตรียมต้นแบบถึง 4 แบบเพื่อคัดเลือกก่อนที่จะดำเนินการแกะสลัก ขัดเงา โดยทุกอย่างสำเร็จเสร็จสิ้น ในเดือน ธันวาคม ปี คศ. 2008 และปัจจุบันประเมินมูลค่าองค์พระสูงถึง 5 ล้านเหรีญญสหรัฐ

พิธีพุทธาภิเษก
มีการทำพิธีบวงสรวงก่อนที่จะเริ่มต้นทำการแกะสลักที่แม่สาย เชียงราย โดย พระครูภาวนานุวัตร (เจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายาราม) และพระสงฆ์อีก 5 รูป หลังจากแกะสลักเป็นที่เรียบร้อย องค์พระได้เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต ในวันคล้ายวันเกิด ของครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร ณ วัดเวียงแก้ว สามเหลี่ยมทองคำ แม่สาย เชียงราย มีลูกศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมพิธีกว่าแสนคน ตลอดระยะเวลาเจ็ดวัน และท้ายที่สุด องค์ดาไล ลามะ ได้ทำพิธีพุทธาภิเษกองค์พระหยกนี้อีกครั้ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม คศ. 2009 ที่ Sydney Entertainment Center ซิดนีย์ ออสเตรเลีย

จาริกแสวงบุญรอบโลก
พระลามะ โซปา รินโปเช กล่าวว่า "หากองค์พระหยกนี้ได้ประดิษฐานเป็นการถาวร ณ ที่หนึ่งที่ใด คงเป็นการยากที่ผู้คนทั้งหลายจะได้มีโอกาส สักการะบูชากราบไหว้ แต่ถ้าได้นำองค์ท่าน ออกจาริกแสวงบุญไปรอบโลก ผู้คนนับพันล้าน จะได้รับอานิสงส์ผลบุญจากองค์พระเป็นแน่แท้"
เป้าประสงค์หลักของการจาริกแสวงบุญรอบโลกคือ สันติภาพ เพื่อให้องค์พระได้ดลบันดาลให้ผู้คนมีสันติสุข ในบ้าน ที่โรงเรียน ในที่ทำงาน และที่สำคัญที่สุดคือ ความสงบสันติ ในจิตใจ
การจาริกแสวงบุญขององค์พระพุทธศานติธรรม คาดว่าจะใช้เวลาอีกหลายปี โดยได้เริ่มต้นที่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เมื่อเดือน มีนาคม ปี คศ. 2009 และได้จาริกไปยังเมืองต่างๆ ใน เวียดนาม ออสเตรเลีย แคนาดา เยอรมันนี สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สิงคโปร์ และ ไต้หวัน และคาดว่าจะดำเนินการต่อเนื่องไปอีกห้าปีนับจากนี้

ที่ประดิษฐานพระหยก พระมหาสถูป ใน ออสเตรเลีย
เมื่อเสร็จสิ้นการจาริกแสวงบุญรอบโลก องค์พระพุทธศานติธรรม จะประดิษฐานเป็นการถาวร ณ พระมหาสถูปแห่งเมตตากรุณา ที่ เบนดิโก ออสเตรเลีย เพื่อที่จะเป็นเครื่องเตือนใจถึง สันติสุข ในโลกนับพันปีจากนี้ไป องค์พระมหาสถูป ได้ถูกจำลองให้คล้ายคลึง ทั้งรูปลักษณ์ และ สัดส่วน กับองค์พระสถูป Gyantse ใน ธิเบต โดยจะมีขนาด กว้าง ยาว สูง 50 ม. เท่ากันทุกด้าน และจะเป็นพระสถูปที่ใหญ่ที่สุดของโลกตะวันตก

แสงปาฏิหาริย์จากองค์พระหยก
ภาพถ่ายองค์พระหยกที่ได้รับการบันทึก ต่างกรรม ต่างวาระ ต่างสถานที่ ต่างบุคคล มักจะมีแสงดวงกลมเกิดขึ้นเสมอ เริ่มแรกมีผู้บันทึกภาพได้ ที่วัด Quán Thế Âm ดานัง เวียดนาม และหลังจากนั้นสามารถบันทึกได้อีกแทบทุกเมืองในเวียดนาม และ ออสเตรเลีย
โดยแสงนี้ถูกบันทึกได้ในหลายสถานที่ ทั้งกลางแจ้ง และภายในอาคาร เช่น ในอาคารพิพิธภัณฑ์ ออสเตรเลียตะวันตก ที่เมืองเพิร์ธ หรือ บริเวณกลางแจ้ง ซิดนีย์ ออสเตรเลีย เป็นต้น แต่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถบันทึกได้
แสงปาฏิาริย์นี้ ได้ถูกเรียกว่า "แสงแห่งมันดาลา" สาเหตุจากลักษณะที่สมมาตร และมีรูปร่างคล้ายคลึงกับ มันดาลา ทางศาสนาพุทธ(วัชรญาณ) ถ้ามองแสงนี้ด้วยตาเปล่าจะมีลักษณะโปร่งแสง ออกไปทางสีขาว แต่เมื่อขยายภาพขึ้นมาจะเห็นว่าภายในดวงแสงมันดาลานี้ ประกอบไปด้วย รูปแบบและสีสันที่หลากหลาย


บันทึกการจาริกแสวงบุญ

เวียดนาม มีนาคม – พฤษภาคม 2009

 • วัด Quan Am เมืองดานัง (13-15 มีนาคม 09)                    มีผู้เข้าร่วม :  150,000
 • วัด Dai Tong Lam เมืองวังเตา (21-26 มีนาคม 09)              มีผู้เข้าร่วม :  350,000
 • วัด Pho Quang เมืองไซง่อน (29 มีนาคม -5 เมษายน 09)           มีผู้เข้าร่วม :  400,000
 • วัด Hoang Phap เมืองไซง่อน ( 7-24 เมษายน 09)        มีผู้เข้าร่วม :  500,000
 • วัด Van An เมืองดงทับ (พฤษภาคม 09)                              มีผู้เข้าร่วม :  650,000
 • วัด Phat Tich, Bach Ninh กรุงฮานอย (พฤษภาคม 09)           มีผู้เข้าร่วม :  1,500,000 รวม 3,550,000

ออสเตรเลีย มิถุนายน – ธันวาคม 2009

 • บริสเบน สแควร์ กรุงบริสเบน ออสเตรเลีย (มิถุนายน 2009)      มีผู้เข้าร่วม :     10,000
 • วัดไทยพุทธาราม (มิถุนายน 2009)                          มีผู้เข้าร่วม :        5,000
 • อ่าวดาร์ลิง กรุงซิดนีย์ (กรกฏาคม 2009)                     มีผู้เข้าร่วม :    100,000
 • วัด Van An กรุงซิดนีย์ (กรกฏาคม 2009)                        มีผู้เข้าร่วม :      10,000
 • วัด Minh Quang กรุงซิดนีย์ (สิงหาคม 2009)                  มีผู้เข้าร่วม :      15,000
 • วัด Phap Hoa อะเดเลด (กันยายน 2009)                      มีผู้เข้าร่วม :      10,000
 • พิพิธภัณฑ์ออสเตรเลีย ตะวันตก เพิร์ธ (ตุลาคม 2009)          มีผู้เข้าร่วม :      25,000
 • วัดMinh Quang กรุงซิดนีย์ (พฤศจิกายน 2009)          มีผู้เข้าร่วม :        5,000
 • Sydney Entertainment Centre (ธันวาคม 2009)              มีผู้เข้าร่วม :        8,000
 • วัดQuang Duc กรุงเมลเบิร์น (ธันวาคม 2009)           มีผู้เข้าร่วม :      15,000
 • วัด Quang Minh กรุงเมลเบิร์น (ธันวาคม 2009)                มีผู้เข้าร่วม :      12,000 รวม215,000

สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา กุมภาพันธ์ 2010 – พฤษภาคม 2011

 • วัด Phap Vuong , San Diego CA (7 กุมภาพันธ์ุ – 2010)             ผู้เข้าร่วม :    120,000
 • วัด Bao An , Orlando, FL (กุมภาพันธ์ุ 2010)                    ผู้เข้าร่วม :      10,000
 • วัด Minh Dinh Quang , Tampa, FL (มีนาคม 2010)                    ผู้เข้าร่วม :      10,000
 • วัดViet Nam , Houston Texas (เมษายน 2010)                 ผู้เข้าร่วม :    120,000
 • วัดพุทธรังษี, Miami, Florida (9-18 เมษายน 2010)                  ผู้เข้าร่วม :      15,000
 • อารามQuan Am , Memphis, TN (24 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2010)      ผู้เข้าร่วม :      10,000
 • วัด Lien Hoa , Charlotte, NC (9-16 พฤษภาคม 2010)                 ผู้เข้าร่วม :      15,000
 • วัด Linh Son , Worcester, MA (22 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 10) ผู้เข้าร่วม :      15,000
 • วัดPhap Van , Toronto Canada (12-20 มิถุนายน 2010)              ผู้เข้าร่วม :      40,000
 • วัด Tu Vien Tuong Van Haymarket, VA (26 มิถุนายน - 17 กรกฏาคม ’10)          ผู้เข้าร่วม : 20,000
 • สำนักปฏิบัติธรรมWestlock , Edmonton Canada (24 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม’10) ผู้เข้าร่วม : 15,000
 • อารามHoa Nghiem  Vancouver, Canada (6 - 15 สิงหาคม 2010)   ผู้เข้าร่วม :        20,000
 • วัด Co Lam  Seattle, WA (21 – 29 สิงหาคม 2010)           ผู้เข้าร่วม :        35,000
 • อารามNgoc Son  Portland, Oregon (4 - 12 กันยายน 2010) ผู้เข้าร่วม :        30,000     
 • หอประชุมสันติภาพ, San Jose, CA  (17 กันยายน - 1 ตุลาคม 2010)    ผู้เข้าร่วม :       170,000
 • วัด Kim Quang , Sacramento, CA (3 - 17 ตุลาคม 2010)          ผู้เข้าร่วม :        50,000
 • วัด Bat Nga , Santa Ana, CA (22 - 31 ตุลาคม 2010)               ผู้เข้าร่วม :       220,000
 • Compassion Eyes, Huntington Bch CA  (5 - 15 พฤศจิกายน ’10)        ผู้เข้าร่วม :        80,000
 • Hawaii Convention Center, HI (27 - 28 พฤศจิกายน 2010) ผู้เข้าร่วม :        15,000
 • Tinh Do Tu Vien, Las Vegas, NV (18 ธันวาคม - 02 มกราคม ’11)          ผู้เข้าร่วม :       5,000
 • Minh Dang Quang, Houston, TX (8 - 23 มกราคม 2011)                   ผู้เข้าร่วม :       5,000
 • California Ctr for Arts, Escondido CA (29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ุ ’11)   ผู้เข้าร่วม :       10,000
 • An Lac Mission, Ventura, CA (12 - 27 กุมภาพันธ์ุ 2011)                   ผู้เข้าร่วม :        12,000
 • Mesa Conv. Centre, Phoenix AZ (5 - 13 มีนาคม 2011)                   ผู้เข้าร่วม :        31,000   
 • อารามKim Cang  Atlanta GA (19 - 27 มีนาคม 2011)                  ผู้เข้าร่วม :          6,000
 • Tu Vien Lien Hoa New Orleans LA (2-10 เมษายน 2011)                  ผู้เข้าร่วม :          6,000
 • วัด Phap Hoa  Wichita, KS (13 -19 เมษายน 2011)                           ผู้เข้าร่วม :          5,000
 • วัดTruc Lam  Chicago, IL (23-30 เมษายน 2011)                              ผู้เข้าร่วม :        15,000
 • Minh Dang Quang, Philadelphia, PA (4-8 พฤษภาคม 2011)        ผู้เข้าร่วม : 20,000รวม1,125,000

ยุโรป

 • ศูนย์พุทธศาสนาZentrum, Frankfurt, Germany (4-12 มิถุนายน 11) ผู้เข้าร่วม :        20,000
 • วัด Vien Giac, Hannover, Germany (18-26 มิถุนายน 11)               ผู้เข้าร่วม :        12,500
 • วัด Linh Thuu Nun, Berlin, Germany (2-10 กรกฏาคม 11)              ผู้เข้าร่วม :          6,500
 • วัด Khuong Viet , Oslo, Norway (4 – 10 สิงหาคม 11)                   ผู้เข้าร่วม :          5,000
 • Phat Quang, Gothenburg, Sweden (13 – 21 สิงหาคม 11)            ผู้เข้าร่วม :          5,500
 • Union Bouddhiste, Paris, France (1 กันยายน – 9 ตุลาคม 11)            ผู้เข้าร่วม :        27,000
 • The Esplanade, Grenoble, France (15 - 30 ตุลาคม 11)               ผู้เข้าร่วม :          2,500
 • Hotel Villa Maria, Lucerne, Switzerland  (5 – 13 พฤศจิกายน 11)     ผู้เข้าร่วม :          8,000
 • Assoc. Bouddhique De Pho Da, Marseilles (19-27 พฤศจิกายน)       ผู้เข้าร่วม :          8,500รวม 95,500

เอเซีย

 • Nhee Ann City Civic Plaza, Singapore (13-26 มกราคม 2012)       ผู้เข้าร่วม :       305,000

 

จำนวนผู้ที่ได้เข้าร่วมสักการะพระหยกจนถึง วันนี้ 5,285,500 คน

 

The Jade Buddha Project
Postal Address: PO BOX 869 Maiden Gully VIC 3551 Australia
E-mail: info@stupa.org.au
Phone: +61 3 5446 7568 
Twitter: JadeBuddhaPeace
www.jadebuddha.org.au